சீர்திருத்தவாதிகள் பற்றிய சிந்தனை துளிகள்

3) சீர்திருத்தவாதிகள் பற்றிய சிந்தனை துளிகள் சமகாலத்தில் தன்னிடம் அதிகளவில் அறிவும் பேச்சுத் திறனும் இருக்கின்ற காரணத்தால் அதனை வைத்துக் கொண்டு ஊர், உலகை மாற்றிடவும் மக்களின் குறைகளை திருத்திடவும் பலர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள்.…

தந்தை பற்றிய சிந்தனை துளிகள்

2) தந்தை பற்றிய சிந்தனை துளிகள் தாயின் மீது அதிகளவில் அக்கறை கொள்ளும் பிள்ளைகள் தந்தையின் மீது அதிகளவில் அக்கறை கொள்ள மறுப்பது ஏனோ....! தன் பிள்ளைகளுக்கு கஷ்டம் ஏற்பட்டு விட்ட மறுகணமே அந்த கஷ்டத்தை எண்ணி மனம் வருந்தி…

தாய் பற்றிய சிந்தனை துளிகள்

1) தாய் பற்றிய சிந்தனை துளிகள் தாயை கண்குளிர காண்பவர்கள் அவர்களை பெரிதும் அரவணைப்பதில்லை. இருப்பினும் தன்னை விட்டும் பிரிந்த பின்னர் தான் அந்த தாயை அரவணைக்க இம்மானிடர் பெரிதும் ஆசைப்படுகிறார்கள். மனிதா! நீ எந்த பெரிய…

ஆஷுரா தினத்தில் நடைபெற்ற 30 முக்கிய நிகழ்வுகள். 

ஆஷுரா தினத்தில் நடைபெற்ற 30 முக்கிய நிகழ்வுகள்.  رواه الطبراني في معجمه الكبير رواه الطبراني في الأوسط மேற்கூறிய நிகழ்வுகள் பற்றி பேசும் ஹதீஸ்கள் தப்ரானி" அவ்சத் " தப்ரானி" முஃஜமுல் கபீர் போன்ற கிதாபுகளில் ஆஷுரா…

25 நபிமார்களின் பிறப்பு இறப்பு பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள். 

25 நபிமார்களின் பிறப்பு இறப்பு பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்.  குறிப்பு :- புகைப்படங்களிலுள்ள தகவல்கள் நபி ஈஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் பிறப்பை முன் நிறுத்தி கூறப்படுகிறது. இருந்தாலும் நபி ஈஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் பிறந்த நாள் குறித்து…

25 நபிமார்களின் தாய் தந்தையர் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள் 

25 நபிமார்களின் தாய் தந்தையர் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்  குறிப்பு :- புகைப்படங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட பெயர்களில் பெரும்பான்மை இஸ்லாமிய வரலாற்று நூல்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. இன்னும் சில பெயர்கள் வேறு சில நூல்களில்…

25 நபிமார்களுடைய அன்றாடத் தொழில்கள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள். 

25 நபிமார்களுடைய அன்றாடத் தொழில்கள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்.  குறிப்பு :- புகைப்படங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட நபிமார்களின் தொழில்கள் பெரும்பான்மை குர்ஆன் மற்றும் இஸ்லாமிய வரலாற்று நூல்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. இதன் உன்மை…

25 நபிமார்களின் ஆயுட்காலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள். 

25 நபிமார்களின் ஆயுட்காலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்.  குறிப்பு :- புகைப்படங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட நபிமார்களின் ஆயுட்காலம் அதாவது ஆரம்பத்தில் கூறப்பட்டுள்ள ஆயுட்கால அனைத்து தகவல்களும் கிருஸ்து பிறப்பின் கீழ்…

25 நபிமார்களின் மனைவியர் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள் 

25 நபிமார்களின் மனைவியர் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்  குறிப்பு :- புகைப்படங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட பெயர்களில் பெரும்பான்மை இஸ்லாமிய வரலாற்று நூல்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. இன்னும் சில பெயர்கள் வேறு சில நூல்களில் இருந்து…