அஸ்மாவுல் ஹுஸ்னா அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்கள்

166

   ( الرَّحْمَنُ )

அர் ரஹ்மான் :- அளவற்ற அருளாளன்.  

( الرَّحِيمُ )

அர் ரஹீம் :- நிகரற்ற அன்புடையோன்.

   ( الْمَلِكُ )

அல் மாலிக் :- உண்மையான அரசன்.  

( الْقُدُّوسُ )

அல் குத்துஸ் :- தூய்மையாளன். 

  ( السَّلاَمُ )

அஸ் ஸலாம் :- சாந்தி அளிப்பவன்.  

( الْمُؤْمِنُ )

அல் முஃமின் :- அபயமளிப்பவன். 

  ( الْمُهَيْمِنُ )

அல் முஹைமின் :- இரட்சிப்பவன். 

  ( الْعَزِيزُ )

அல் அஜீஸ் :- மிகைத்தவன். 

  ( الْجَبَّارُ )

அல் ஜப்பார் :- அடக்கியாள்பவன்.

   ( الْمُتَكَبِّرُ )

அல் முதக்கப்பிர் :-  பெருமைக்குரியவன். 

  ( الْخَالِقُ )

அல் காலிக் :- படைப்பவன்.  

( الْبَارِئُ )

அல் பாரி :- ஒழுங்கு செய்பவன்.  

( الْمُصَوِّرُ )

அல் முஸவ்விர் :- உருவம் அமைப்பவன். 

  ( الْغَفَّارُ )

அல் கஃப்பார் :- மிக மன்னிபவன்.  

( الْقَهَّارُ )

அல் கஹ்ஹார் :- அடக்கியாள்பவன். 

  ( الْوَهَّابُ )

அல் வஹ்ஹாப் :- கொடைமிக்கவன்.  

( الرَّزَّاقُ )

அர் ரசாக் :- உணவளிப்பவன். 

  ( الْفَتَّاحُ )

அல் ஃபத்தாஹ் :- வெற்றியளிப்பவன்.  

( اَلْعَلِيْمُ )

அல் அலீம் :- நன்கறிந்தவன்.  

( الْقَابِضُ )

அல் காபித் :- கைபற்றுபவன்.  

( الْبَاسِطُ )

அல் பாஸித் :- விரிவாக அளிப்பவன்.  

( الْخَافِضُ )

அல் காஃபித் :- தாழ்தக்கூடியவன். 

  ( الرَّافِعُ )

அர் ராஃபி :- உயர்வளிப்பவன்.  

( الْمُعِزُّ )

அல் மு’ஈஸ் :- கண்ணியபடுத்துபவன்.  

( المُذِلُّ )

அல் முஸில் :- இழிவுபடித்துபவன்.  

( السَّمِيعُ )

அஸ் ஸமி :- செவியுறுபவன். 

  ( الْبَصِيرُ )

அல் பசீர் :- பார்ப்பவன்.  

( الْحَكَمُ )

அல் ஹகம் :- அதிகாரம் புரிபவன்.  

( الْعَدْلُ )

அல் அத்ல் :- நீதியானவன்.  

( اللَّطِيفُ )

அல் லதீஃப் :- நுட்பமானவன்.  

( الْخَبِيرُ )

அல் காபீர் :- உள்ளூர அறிபவன்.  

( الْحَلِيمُ )

அல் ஹலீம் :- சாந்தமானவன். 

  ( الْعَظِيمُ )

அல் அஸீம் :- மகத்துவமிக்கவன்.  

( الْغَفُورُ )

அல் கஃபூர் :- மன்னிபவன்.  

( الشَّكُورُ )

அஷ் ஷக்கூர் :- நன்றி அறிபவன்.  

( الْعَلِيُّ )

அல் அலீ :- மிக உயர்ந்தவன்.  

( الْكَبِيرُ )

அல் கபீர் :- மிகப் பெரியவன். 

  ( الْحَفِيظُ )

அல் ஹஃபீஸ் :- பாதுகாப்பவன்.  

(المُقيِت)

அல் முகீத் :- கவனிப்பவன். 

  ( الْحسِيبُ )

அல் ஹஸீப் :- விசாரணை செய்பவன்.  

( الْجَلِيلُ )

அல் ஜலீல் :- மகத்துவமிக்கவன்.  

( الْكَرِيمُ )

அல் கரீம் :- சங்கைமிக்கவன். 

  ( الرَّقِيبُ )

அர் ரகீப் :- காவல் புரிபவன்.  

( الْمُجِيبُ )

அல் முஜீப் :- அங்கீகரிப்பவன்.  

( الْوَاسِعُ )

அல் வாசிஃ :- விசாலமானவன்.  

( الْحَكِيمُ )

அல் ஹகீம் :- ஞானமுள்ளவன்.  

( الْوَدُودُ )

அல் வதூத் :- நேசிப்பவன்.  

( الْمَجِيدُ )

அல் மஜீத் :- பெருந்தன்மையானவன்.  

( الْبَاعِثُ )

அல் பா’யித் :- மறுமையில் எழுப்புபவன்.  

( الشَّهِيدُ )

அஷ் ஷஹீத் :- சான்று பகர்பவன். 

  ( الْحَقُّ )

அல் ஹக் :- உண்மையாளன். 

  ( الْوَكِيلُ )

அல் வகீல் :- பொறுப்புள்ளவன்.  

( الْقَوِيُّ )

அல் கவ்வி :- வலிமைமிக்கவன்.  

( الْمَتِينُ )

அல் மதீன் :- ஆற்றலுடையவன்.  

( الْوَلِيُّ )

அல் வலிய் :- உதவி புரிபவன்.  

( الْحَمِيدُ )

அல் ஹமீது :- புகழுடையவன்.  

( الْمُحْصِي )

அல் முஹ்ஸி :- கணக்கிடுபவன்.  

( الْمُبْدِئُ )

அல் முப்தி :- உற்பத்தி செய்பவன்.  

( الْمُعِيدُ )

அல் முயீத் :- மீளவைப்பவன்.  

( الْمُحْيِي )

அல் முஹ்யி :- உயிரளிப்பவன்.  

( اَلْمُمِيتُ )

அல் முமீத் :- மரிக்க செய்பவன். 

  ( الْحَيُّ )

அல் ஹய் :- உயிரோடிருப்பவன்.  

( الْقَيُّومُ )

அல் கய்யூம் :- என்றும் நிலையானவன்.  

( الْوَاجِدُ )

அல் வாஜித் :- உள்ளமையுள்ளவன்.  

( الْمَاجِدُ )

அல் மாஜித் :- பெருந்தகைமிக்கவன்.  

( الْواحِدُ )

அல் வாஹித் :- தனித்தவன்.  

( اَلاَحَدُ  )

அல் அஹத் :- அவன் ஒருவனே.  

( الصَّمَدُ )

அஸ் – ஸமத் :- தேவையற்றவன்.  

( الْقَادِرُ )

அல் காதிர் :- ஆற்றலுள்ளவன்.  

( الْمُقْتَدِرُ )

அல் முக்ததிர் :- திறமை பெற்றவன்.  

( الْمُقَدِّمُ )

அல் முகத்திம் :- முற்படுத்துபவன்.  

( الْمُؤَخِّرُ )

அல் மு’வாகிர் :- பிற்படுத்துபவன்.  

( الأوَّلُ )

அல் அவ்வல் :- ஆரம்பமானவன்.

  ( الآخِرُ )

அல் ஆகிர் :- இருதியானவன்  

( الظَّاهِرُ )

அஸ் ஸாஹிர் :- வெழிரங்கமானவன்.  

( الْبَاطِنُ )

அல் பாதின் :- அந்தரங்கமானவன்.  

( الْوَالِي )

அல் வாலி :- அதிகாரமுள்ளவன்.  

( الْمُتَعَالِي )

அல் முத’ஆலி :- மிக உயர்வானவன்.  

( الْبَرُّ )

அல் பார் :- நன்மை புரிபவன்.  

( التَّوَابُ )

அத் தவ்வாப் :- மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்பவன்.  

( الْمُنْتَقِمُ )

அல் முன்தகீம் :- பழிவாங்குபவன்.  

( العَفُوُّ )

அல் அஃப்புவு :- மன்னிப்பவன். 

  ( الرَّؤُوفُ )

அர் ரவூஃப் :- இரக்கமுடையவன்.  

( مَالِكُ الْمُلْكِ )

மாலிக் உல் முல்க் :- அரசர்களுக்கு கண்ணியமுடையவன், சிறப்புடையவன்.  

( ذُوالْجَلاَلِ وَالإكْرَامِ )

ஸுல் ஜலாலி வல் இக்ராம் :- கண்ணியமுடையவன், சிறப்புடையவன்.

( الْمُقْسِطُ )

அல் முக்ஸித் :- நீதமாக நடப்பவன்.  

( الْجَامِعُ )

அல் ஜா’மி :- ஒன்று சேர்ப்பவன்.  

( الْغَنِيُّ )

அல் கனிய் :- தேவையற்றவன்.  

( الْمُغْنِي )

அல் முக்னிய் :- சீமானாக்குபவன்.  

( اَلْمَانِعُ )

அல் மானிய் :- தடை செய்பவன். 

  ( الضَّارَّ )

அத் தார் :- தீங்களிப்பவன்.  

( النَّافِعُ )

அன் நாஃபி :- பலன் அளிப்பவன்.  

( النُّورُ )

அன் நூர் :- ஒளி மிக்கவன்.  

( الْهَادِي )

அல் ஹாதி :- நேர்வழி செலுத்துபவன்.  

( الْبَدِيعُ )

அல் பா’தி :- புதுமையாக படைபவன்.  

( اَلْبَاقِي )

அல் பாகி :- நிரந்தரமானவன். 

  ( الْوَارِثُ )

அல் வாரிஸ் :- உரிமையுடையவன்.  

( الرَّشِيدُ )

அர் ரஷீத் :- வழிகாட்டுபவன்.  

( الصَّبُورُ )

அஸ் ஸபூர் :- மிகப் பொறுமையாளன்.

♦️ குறிப்பு :- ஒவ்வொரு முஸ்லிம்களும் இதனை அறிந்து கொள்வது அவசியமாகும். அல்லாஹ் யாவருக்கும் அருள் புரிவானாக. ஆமீன் ஆமீன் யாரப்பல் ஆலமீன்

நூல் :- (அல்லாஹ் அஹதானவன்)

WORLD ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.