இயக்கங்களின் நிலைப்பாடுகளும் சமூக ஒற்றுமையும்

71

 

தலைப்பு :- இயக்கங்களின் நிலைப்பாடுகளும் சமூக ஒற்றுமையும்

மௌலவி :- சதீதுத்தீன் பாகவி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு 

WORLD ISLAM YSYR  ✍️  அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.