இலங்கை முப்திகளின் லச்சனம்

75

 

தலைப்பு :- இலங்கை முப்திகளின் லச்சனம்

மௌலவி :- முஹாஜிரீன் நத்வி, காதிரி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.