ஈராக் நாட்டின் முன்னாள் ஜனாதிபதி மர்ஹூம் சதாம் ஹுசைன் அவர்கள் ஸியாரத்து செய்யும் காணொளி

68

இறைதூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் கப்ரு ரவ்ளா ஷரீபை

ஈராக் நாட்டின் முன்னாள் ஜனாதிபதி மர்ஹூம் சதாம் ஹுசைன் அவர்கள் ஸியாரத்து செய்யும் காணொளி

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.