உலக அழிவு நாளை இனி எதிர் பாருங்கள்

83

 

தலைப்பு :- உலக அழிவு நாளை இனி எதிர் பாருங்கள்

மௌலவி :- அப்துர் ரவூப் மிஸ்பாஹி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு 

WORLD ISLAM YSYR ✍️  அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.