ஓதும் மாணவர்கள் அவசியம் கவனிக்க வேண்டும்

63

 

தலைப்பு :- ஓதும் மாணவர்கள் அவசியம் கவனிக்க வேண்டும்

மௌலவி :- சதீதுத்தீன் பாகவி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

WORLD ISLAM YSYR  ✍️  அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.