கடவுளுக்கு அறவே இருக்கக்கூடாத கட்டாயமான பண்புகள்

169

  ( عَدَمٌ )

அதமு :- இல்லாதிருத்தல்.  

( حُدُوْثٌ )

ஹுதூஸ் :- புதிதாகுதல்.

   ( فَنَٓاءٌ )

பன்னாவு :- அழிதல்.  

( مُمَاثَلَةٌ لِلْحَوَادِثِ )

முமாசலது லில் ஹவாதிஸ் :- படைப்புக்களுக்கு ஒப்பாகுதல். 

  ( قِيَامُهٗ بِغَيْرِه )

கியாமுஹு பிஅய்ரிஹி :- பிறவஸ்துவால் நிலைத்திருத்தல்.

   ( اَلتَّعَدُّدُ )

அத்தஅத்துது :- தன் தன்மைகளிலும் செய்கைகளிலும் எண்ணிக்கையாயிருத்தல்.

   ( مَوْتٌ )

மவ்த் :- மரணம்.  

( جَهْلٌ )

ஜஹ்ல் :- அறியாமை.  

( كَرَاهَةٌ )

கராஹது :- நிர்ப்பந்தத்தால் செய்தல்.  

( عَجْزٌ )

அஜிஷு :- இயலாமை.  

( عَمٰى )

அமா :- குருடு.  

( صَمَمٌ )

சமமு :- செவிடு.  

( بُكْمٌ )

புக்மு :- ஊமை. 

  ( مَيِّتٌ )

மய்யிது :- மரித்தவனாயிருத்தல். 

  ( مُكْرَهٌ )

முக்ரஹு :- சுயேச்சையின்றி வேறொன்றால் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டவனாயிருத்தல். 

  ( جَاهِلٌ )

ஜாஹில் :- அறியாதவனாயிருத்தல்.  

( اَصَمُّ )

அஸம்வு :- செவிடனாயிருத்தல். 

  ( اَعْمٰى )

அஃமா :- குருடனாயிருத்தல்.  

( اَبْكَمُ )

அபுகம் :- ஊமையனாயிருத்தல். 

♦️ குறிப்பு :- ஒவ்வொரு முஸ்லிம்களும் இவைகளை அறிந்து கொள்வது அவசியமாகும். அல்லாஹ் யாவருக்கும் அருள் புரிவானாக. ஆமீன் ஆமீன் யாரப்பல் ஆலமீன்.

நூல் :- (அல்லாஹ் அஹதானவன்)

WORLD ISLAM YSYR ✍️       அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.