கடவுளுக்கு இருக்கவேண்டிய கட்டாயமான பண்புகள். 

160

( وُجُوْدٌ )  

உஜூது :- உள்ளமை. 

( قِدَمٌ ) 

கிதமு :- உண்டானதற்குத் துவக்கமின்மை, பூர்வீகத்தன்மை. 

( بَقَٓاءٌ )  

பக்காவு :- நிலைத்திருத்தல். 

( مُخَالَفَةٌ لِلْحَوَادِثِ )  

முஹாலிபது லில் ஹவாதிஸி :- படைப்புக்களுக்கு ஒப்பாகாதிருத்தல். 

( قِيَامُهٗ بِنَفْسِهِ )  

கியாமுஹு பிநப்ஸிஹி :- தன்னைக் கொண்டே நிலைத்திருத்தல். 

( وَحْدَانِيَّةٌ )  

வஹ்தானிய்யத் :- ஒருவனாயிருத்தல். 

( حَيٰوةٌ )  

ஹயாத் :- உயிரோட்டம். 

( عِلْمٌ )  

இல்மு :- அறிவு. 

( اِرَادَةٌ )  

இராதத் :- நாட்டம். 

( قُدْرَةٌ )  

குத்ரத் :- சக்தி 

( سَمْعٌ )  

சம்வு :- செவியேற்குதல். 

( بَصَرٌ )  

பஸர் :- பார்க்குதல். 

( كَلَامٌ ) 

  கலாம் :- பேசுதல். 

( حَيٌّ )  

ஹய்யு :- “உடலில்லாமல்” உயிரோடிருப்பவன். 

( عَالِمٌ )  

ஆலிம் :- “இருதயமின்றியே” அறிபவன். 

( مُرِيْدٌ )  

முரீது :- நாட்டமுடையவன். 

( قَادِرٌ )  

காதிரு :- ஆதாரமின்றியே தத்துவமுடையவன். 

( سَمِيْعٌ )  

சமி :- “காதின்றிக்” கேட்பவன். 

( بَصِيْرٌ )  

பசீர் :- “கண்ணின்றிப்” பார்க்கிறவன். 

( مُتَكَلِّمٌ )  

முதகல்லிம் :- “நாவின்றிப்” பேசுகிறவன். 

♦️ குறிப்பு :- ஒவ்வொரு முஸ்லிம்களும் இவைகளை அறிந்து கொள்வது அவசியமாகும். அல்லாஹ் யாவருக்கும் அருள் புரிவானாக. ஆமீன் ஆமீன் யாரப்பல் ஆலமீன். 

நூல்  :- (அல்லாஹ் அஹதானவன்)

WORLD ISLAM YSYR ✍️          அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.