குட்டி தஜ்ஜால்கள்

78

 

தலைப்பு :- குட்டி தஜ்ஜால்கள்

மௌலவி :- மர்ஹூம் ஷைபுத்தீன் ரஷாதி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னாஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.