கூட்டு துஆ ஓதலாமா?

161

 

தலைப்பு :- கூட்டு துஆ ஓதலாமா?

மௌலவி :- மர்ஹூம் ஷைபுத்தீன் ரஷாதி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னாஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.