சத்திய ஸஹாபாக்கள் வழி மறுப்பும் நித்திய நரக நெருப்பும்

76

 

தலைப்பு :- சத்திய ஸஹாபாக்கள் வழி மறுப்பும் நித்திய நரக நெருப்பும்

மௌலவி :- அப்துல்லாஹ் ஜமாலி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.