சமூக மேன்பாடும் நமது கடமையும்

65

 

தலைப்பு :- சமூக மேன்பாடும் நமது கடமையும்.

மௌலவி :- மர்ஹூம் ஷைபுத்தீன் ரஷாதி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு     

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.