சூபிஷமும் முதல் படைப்பும்

77

 

தலைப்பு :- சூபிஷமும் முதல் படைப்பும்

மௌலவி :- முஹாஜிரீன் நத்வி, காதிரி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு     

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.