தஹிய்யத்துல் மஸ்ஜித் தஹிய்யதுல் உலூ தொழுகைகளின் நிய்யத்து

90

தஹிய்யத்துல் மஸ்ஜித் தொழுகையின் நிய்யத்து

 

أصلى سنة تحية المسجد رکعتین اداء مستقبلا إلى الكعبة الشريفة لله تعالى الله أكبر

 

உஸல்லீ ஸுன்னதத் தஹிய்யதில் மஸ்ஜித் ரக்அதைனி அதாஅன் முஸ்தக்பிலன் இலல் கஹ்பதிஷ் ஷரீபத்தி லில்லாஹி தஆலா அல்லாஹு அக்பர்.

 

அர்த்தம் :- தஹிய்யதுல் மஸ்ஜிதுடைய ஸுன்னத்தான இரண்டு ரக்அத்துக்களையும் அதாவாக கஃபாவை முன்னோக்கி அல்லாஹ்வுக்காகத் தொழுகிறேன். அல்லாஹ் மிகப் பெரியவன்.

 

தஹிய்யதுல் உலூ தொழுகையின் நிய்யத்து

 

أصلي شئة الوضوء ركعتين أداء مستقبلاً إلى الكعبة الشريفة لله تعالى الله اكبر

 

உஸல்லீ ஸுன்னத்தல் வுழூயி ரக்அதைனி அதாஅன் முஸ்தக்பிலன் இலல் கஹ்பதிஷ் ஷரீபத்தி லில்லாஹி தஆலா அல்லாஹு அக்பர்

 

அர்த்தம் :- உலூவின் காணிக்கை ஸுன்னத் இரண்டு ரகஅத்தை அதாவாக சிறப்பான கஹ்பாவை முன்னோக்கியவனாக அல்லாஹுவுக்காக தொழுகிறேன். அல்லாஹு அக்பர்.

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.