தாயின் காலடியில் சுவர்க்கம் உள்ளது

118

 

தலைப்பு :- தாயின் காலடியில் சுவர்க்கம் உள்ளது

மௌலவி :- சதீதுத்தீன் பாகவி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு 

 

WORLD ISLAM YSYR  ✍️  அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.