திருக்குர்ஆனின் பெயர்கள்

234

திருக்குர்ஆனின் பெயர்கள்

 

1) அல் கிதாப் (வேத நூல்) குர்ஆன் 2:2

 

2) அல் பயான் (தெளிவுரை) குர்ஆன் 2:138

 

3) அல் புர்ஹான் (தெளிவான அத்தாட்சி) குர்ஆன் 4:174

 

4) அல் ஃபுர்கான் (பிரித்தறிவிப்பது) குர்ஆன் 25:1

 

5) அந் திக்கு (நினைவுறுத்தல் நிறைந்தது) குர்ஆன் 38:1

 

6) அந் நூர் (பிரகாசம்) குர்ஆன் 7:157

 

7) அல் ஹக்கு (உண்மை) குர்ஆன் 17 : 81

 

8) அல் கரீம் (சிறப்பு மிக்கது) குர்ஆன் 56:77

 

9) அல் முபீன் (தெளிவானது) குர்ஆன் 12:1

 

10) அல் ஹகீம் (ஞானம் நிறைந்தது) குர்ஆன் 36:2

 

11) அல் அஜீஸ் (ஆற்றல் மிக்கது) குர்ஆன் 41:41

 

12) அல் ஹுதா (நேர்வழி) குர்ஆன் 10: 57

 

13) அர் ரஹ்மத் (அருட் கொடை) குர்ஆன் 11:57

 

14) அஷ் ஷிஃபா (சஞ்சீவி) குர்ஆன் 10:57

 

15) அல் மவ்இளத் (நல்லுபதேசம்) குர்ஆன் 10: 57

 

16) அல் ஹிக்மத் (ஞானம்) குர்ஆன் 17:39

 

17) அல் முஹய்மின் (பாதுகாவலன்) குர்ஆன் 5:48

 

18) அல் கய்யிம் (உறுதி மிக்கது) குர்ஆன் 18:2

 

19) அந் நிஅமத் (அருள் மிக்கது) குர்ஆன் 93: 11

 

20) அர் ரூஹ் (ஜீவனுள்ளது) குர்ஆன் 42:52

 

21) அத் தன்ஸீல் (அருளப் பெற்றது) குர்ஆன் 26: 192

 

22) அல் ஹுக்மு (சட்ட திட்டங்கள்) குர்ஆன் 13:37

 

23) அல் முபாரக் (பாக்கியமுடையது) குர்ஆன் 6:92

 

24) அல் முஸத்திக் (உண்மையாக்கி வைப்பது) குர்ஆன் 6:92

 

25) அல் பஷீர் (நன்மாராயம் கூறுவது) குர்ஆன் 41:4

 

26) அந் நதீர் (அச்சமூட்டுவது) குர்ஆன் 41:4

 

27) அல் முதஹ்ஹரா (தூய்மையானது) குர்ஆன் 80:14

 

28) அல் முகர்ரமா (மதிப்புக்குரியது) குர்ஆன் 80:13

 

29) அல் மஜீத் (கண்ணியமுடையது) குர்ஆன் 50:1

 

30) அல் அரபிய்யு (அரபி மொழியிலுள்ளது) குர்ஆன் 16 : 103

 

31) அல் மர்ஃபூஆ (மேன்மைக்குரியது) குர்ஆன் 80:14

 

32) அல் அஜப் (ஆச்சரியமிக்கது) குர்ஆன் 72:1

 

33) அல் பஸாயிர் (அறிவொளி) குர்ஆன் 7:203

 

34) அத் திக்ரா (நல்லுபதேசம்) குர்ஆன் 7:2

 

35) ஹப்லுல்லாஹ் (அல்லாஹ்வின் கயிறு) குர்ஆன் 3:103

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.