திருக்குர்ஆனிலுள்ள முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து பேசும் வசனங்கள்

83

திருக்குர்ஆனில் உள்ள முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து பேசும் வசனங்கள்

 

⚫1) ஈமான் நம்பிக்கை குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 42

 

⚫2) வானவர்கள் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 57

 

⚫3) வேதங்கள் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 59

 

⚫4) ரஸூல்மார்கள் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 61

 

⚫5) மறுமை நாள் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 66

 

⚫6) விதி குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 73

 

⚫7) மறைவான ஞானம் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 73

 

⚫8) ஷர்க் இணைவைப்பு குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 78

 

⚫9) குஃப்ர் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 80

 

⚫10) நயவஞ்சகம் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 84

 

⚫11) இஸ்லாம் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 84

 

⚫12) கலிமா குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 84

 

⚫13) தொழுகை குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 84

 

⚫14) ஜகாத் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 87

 

⚫15) நோன்பு குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 88

 

⚫16) ஹஜ் உம்ரா குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 88

 

⚫17) தீன் மார்க்கம் சம்பந்தப்பட்டவைகள் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 89

 

⚫18) அழைப்பு பணி குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 90

 

⚫19) ஹிஜ்ரா நாடு துறத்தல் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 91

 

⚫20) ஜிஹாது குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 91

 

⚫21) சமூகவியல் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 95

 

⚫22) வியாபாரம், விவசாயம், வேட்டையாடுதல் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 109

 

⚫23) பொருளாதாரம் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 110

 

⚫24) நீதித் துறை குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 113

 

⚫25) அரசியல் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 115

 

⚫26) கல்வியும் இதர கலைகள் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 116

 

⚫27) செயல்கள் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 120

 

⚫28) வரலாறுகள் சரித்திரங்கள் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 125

 

⚫29) இதர மதங்கள் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 128

 

⚫30) ஷைத்தான் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 72

 

⚫31) சூனியம் குறித்து பேசும் வசனங்கள் :- 41

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.