துஆக்கள் ஏற்கப்படும் இடங்கள் எவை?

106

துஆக்கள் ஏற்கப்படும் முக்கிய இடங்கள் எவை?

 

♦️1) இறைதூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் கப்ரு ரவ்ளா ஷரீப் மற்றும் அது அல்லாத (நபிமார்கள் நல்லடியார்களின் கப்ரு) அடையாளச் சின்னங்கள்.

♦️2) தவாபு செய்யுமிடம்.

♦️3) முல்தஜிம் என்ற இடம் (ஹஜருல் அஸ்வத்திற்கும் கஃபாவின் வாசலுக்கும் இடையில் உள்ள இடம்)

♦️4) மீஜாபிற்கு கீழுள்ள இடம் (மீஜாப் என்பது கஃபாவின் மீதிருந்து தண்ணீர் கீழே விழுவதற்குரிய குழாய்)

♦️5) கஹ்பாவின் உட்பகுதி.

♦️6) ஜம்ஜம் கிணற்றின் அருகிலுள்ள பகுதி.

♦️7) ஸபா, மர்வா என்னும் இரு மலைகளின் மீது.

♦️8) ஸபாவிற்கும் மர்வாவிற்கும் இடையே ஸயீ செய்கின்ற இடங்கள்.

♦️9) மகாமே இப்றாஹீமுக்குப் பின்.

♦️10) அரபா மைதானம்.

♦️11) முஜ்தலிபா.

♦️12) மினா.

♦️13) 13, 14, 15 மினாவிலுள்ள ஜம்ராத் எனப்படும் கற்கள் எறியப்படும் மூன்று இடங்கள்.

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.