துஆக்கள் ஏற்கப்படும் மனிதர்கள் யார் யார்?

104

துஆக்கள் ஏற்கப்படும் முக்கிய மனிதர்கள் யார் யார்?

 

♦️1) நிர்ப்பந்தமான துன்பத்தில் அகப்பட்டவர்கள்.

♦️2) அநீதி இழைக்கப்பட்டவன். அவன் பாவியாக, காபிராக இருந்தாலும் சரி.

♦️3) பிள்ளைகளுக்காக துஆ செய்யும் பெற்றோர்கள்.

♦️4) நீதியுள்ள அரசர்கள்.

♦️5) நல்லொழுக்கமுள்ள சாலிஹான மனிதர்கள்.

♦️6) பெற்றோருக்கு உபகாரியாக நடந்து கொள்ளும் பிள்ளைகள்.

♦️7) மார்க்க முறைப்படி வெளியூர் செல்லும் பிரயாணி.

♦️8) நோன்பு திறக்கும் திறக்கும் நேரத்தில் நோன்பாளிகள்.

♦️9) ஒரு முஸ்லிமுக்கு மறைமுகமாக துஆ செய்யும் மற்றொரு முஸ்லிம்.

♦️10) அநியாயத்திற்கோ, உறவினரைத் துண்டித்துக் கொள்வதற்கோ துஆக் கேட்காமல் இருக்கும் ஒரு முஸ்லிம்.

♦️11) துஆ செய்கிறேன் அது ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவதே இல்லை என்று சலித்துக் கொள்ளாதவர்கள்.

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.