துபாய் மன்னர் ஸியாரத்து செய்யும் காணொளி

122

 

இறைதூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் கப்ரு ரவ்ளா ஷரீபை

துபாய் மன்னர் ஸியாரத்து செய்யும் காணொளி

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.