தொழுகையை விட்டால் மன்னிப்பு கிடையாது

85

 

தலைப்பு :- தொழுகையை விட்டால் மன்னிப்பு கிடையாது

மௌலவி :- அப்துர் ரவூப் மிஸ்பாஹி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு 

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️  அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.