நபி முஹம்மத் ﷺ அவர்கள் யார் யாருக்கு மறுமை நாளில் ஷபாஅத் பரிந்துரை செய்வார்கள்.

24
நபி முஹம்மத் ﷺ அவர்கள் யார் யாருக்கு மறுமை நாளில் ஷபாஅத் பரிந்துரை செய்வார்கள்.

 

1) நரகவாசிகளுக்கு இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் ஷபாஅத் பரிந்துரை கிடைக்கும்.

 

 ஆதாரம் புஹாரி 6566

 

 

அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.