நல்ல கணவனின் அடையாளங்கள்

71

 

தலைப்பு :- நல்ல கணவனின் அடையாளங்கள்

மௌலவி :- சதீதுத்தீன் பாகவி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு  

 

WORLD ISLAM YSYR  ✍️  அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.