நாம் வரைந்த ஹத் வரைபடங்கள்

12

بسم الله الرحمن الرحيم

الله محمد

 

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله

بسم الله الرحمن الرحيم

 

لا اله إلا الله محمد رسول الله

الله اكبر

 

الله جل جلاله

محمد رسول الله

 

 

لا اله إلا الله

 

لا اله

الا الله

محمد

رسول الله

حمد لله

الحمد لله

 

بسم الله الرحمن الرحيم

Leave A Reply

Your email address will not be published.