பாகிஸ்தான் ஜனாதிபதி இம்ரான் கான் ஸியாரத்து செய்யும் காணொளி

73

 

இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் கப்ரு ரவ்ளா ஷரீபை

 

பாகிஸ்தான் ஜனாதிபதி இம்ரான் கான் ஸியாரத்து செய்யும் காணொளி

 

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.