பிக்ஹ் சட்டம்

79

 

தலைப்பு :- பிக்ஹ் சட்டம்

மௌலவி :- மர்ஹூம் ஷைபுத்தீன் ரஷாதி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னாஏகத்துவம்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.