பெண்கள் ஹைளு மாதாவிடாய் காலங்களில் குர்ஆனை ஓதலாமா?

73

 

தலைப்பு :- பெண்கள் ஹைளு மாதாவிடாய் காலங்களில் குர்ஆனை ஓதலாமா?

மௌலவி :- மர்ஹூம் ஷைபுத்தீன் ரஷாதி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.