பெருநாள் தொழுகையின் நிய்யத்து

81

நோன்புப் பெருநாள் தொழுகையின் நிய்யத்து

أصلى سنة عيد الفطر ركعتين اداء مستقبلا إلى الكعبة الشريفة مأموما لله تعالى الله اكبر

உஸல்லீ ஸுன்னத்த ஈதில் பித்ரி ரக்அதைனி அதாஅன் முஸ்தகபிலன் இலல் கஹ்பதிஷ் ஷரீபத்தி மஃமூமன் லில்லாஹித்தஆலா அல்லாஹு அக்பர்.

அர்த்தம் :- ஈதுல் பித்ரு ஸுன்னத் இரண்டு ரகஅத்துக்களையும் சிறப்பான கஹ்பாவை முன்னோக்கி அல்லாஹவுக்கத் தொழுகிறேன். அல்லாஹு மிகப் பெரியவன்.

ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் தொழுகையின் நிய்யத்து

اصلى سنة عيد الاضحى ركعتين اداء مستقبلا إلى الكعبة الشريفة لله تعالى الله أكبر

உஸல்லீ ஸுன்னத்த ஈதுல் அழ்ஹா ரக்அதைனி அதாஅன் முஸ்தக்பிலன் இலல் கஹ்பதிஷ் ஷரீபத்தி மஃமூமன் லில்லாஹித்தஆலா அல்லாஹு அக்பர்.

அர்த்தம் :- ஈதுல் அழ்ஹா சுன்னத் இரண்டு ரக்அத்துக்களையும் சிறப்பான கஃபாவை முன்னோக்கி இமாமுடன் அல்லாஹவுக்காத் தொழுகிறேன். அல்லாஹ் மிகப் பெரியவன்.

WORLD ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.