மக்ரூஹ்ஹான ஐந்து நேரங்கள்

58

 

தலைப்பு :- மக்ரூஹ்ஹான ஐந்து நேரங்கள்

மௌலவி :- அப்துர்ரவூப் மிஸ்பாஹி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு 

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️  அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.