மரணத்திற்கு பிறகு ரூஹ் உயிர் எங்கே என்ன செய்யும்?

72

 

தலைப்பு :- மரணத்திற்கு பிறகு ரூஹ் உயிர் எங்கே என்ன செய்யும்?

மௌலவி :- மர்ஹூம் ஷைபுத்தீன் ரஷாதி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.