மரணம் குறித்து பேசும் திருக்குர்ஆன் வசனங்கள்

73

மரணம் குறித்து பேசும் திருக்குர்ஆன் வசனங்கள்

 

1) சோதித்தல்

(67:2)

2) மரணிக்கும் நேரம்

(50: 19)-(56: 83-87)-(75; 26-30)

3) முடிவு செய்யப்பட்ட தீர்வு

(3:144, 145, 154, 185)-(4:78) – (21:34, 35)-(23: 15)-(29:57)-(32:11) (39:30) (50:19) – (55:26)-(56:60)-(62:8)-(63:11)

4) ஒவ்வொரு சமுதாயத்துக்கும் குறிப்பிடப்பட்ட தவணை உண்டு

(7:34) – (10:49) – (15: 5) – (16: 61) – (17:58) – (35 45) (36:44) – (69:8)-(71:4)

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.