மறுமை நாளில் யார் யார் ஷபாஅத் பரிந்துரை செய்வார்கள் என்பது பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்

22

மறுமை நாளில் யார் யார் ஷபாஅத் பரிந்துரை செய்வார்கள் என்பது பற்றிய அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

 

அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம் 

Leave A Reply

Your email address will not be published.