மீலாது நபி விழா கொண்டாடலாமா?

69

 

தலைப்பு :- மீலாது நபி விழா கொண்டாடலாமா?

மௌலவி :- மர்ஹூம் ஷைபுத்தீன் ரஷாதி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.