மீலாது விழாக்கள் தஃவா பணியின் ஓர் அங்கம்

85

 

தலைப்பு :- மீலாது விழாக்கள் தஃவா பணியின் ஓர் அங்கம்

மௌலவி :- மர்ஹூம் ஷைபுத்தீன் ரஷாதி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு 

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.