முஹம்மத் ﷺ அவர்களின் கப்ரு ரவ்ளா ஷரீபை சுற்றி உள்ள சுவர் கதவுகளில் பொதிந்திருக்கும் மௌலிது வரிகளின் காணொளி

79

 

இறைதூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் கப்ரு ரவ்ளா ஷரீபை சுற்றி உள்ள சுவர்கள் மற்றும் கதவுகளில் பொதிந்திருக்கும் மௌலிது கவி வரிகள் பற்றிய காணொளி

 

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.