லைலதுல் கத்ர் 27ம்  இரவு

73

 

தலைப்பு :- லைலதுல் கத்ர் 27ம்  இரவு

மௌலவி :- சதீதுத்தீன் பாகவி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

WORLD ISLAM YSYR  ✍️  அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.