வஹாபிஷம் ஓர் தீவிரவாதம்

88

 

தலைப்பு :- வஹாபிஷம் ஓர் தீவிரவாதம்

மௌலவி :- முஹாஜிரீன் நத்வி காதிரி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.