வஹாபிஷம் ஓர் பயங்கர வாதம்

88

 

தலைப்பு :- வஹாபிஷம் ஓர் பயங்கர வாதம்

மௌலவி :- முஹாஜிரீன் நத்வி, காதிரி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.