வஹ்ததுல் உஜூது என்ற ஒன்று இஸ்லாத்தில் உண்டா?

90

 

தலைப்பு :- வஹ்ததுல் உஜூது என்ற ஒன்று இஸ்லாத்தில் உண்டா?

மௌலவி :- அப்துல்லாஹ் ஜமாலி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.