விதியை இப்படி தான் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும்

76

 

தலைப்பு :- விதியை இப்படி தான் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும்

மௌலவி :- சதீதுத்தீன் பாகவி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

 

WORLD ISLAM YSYR  ✍️  அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.