ஸுன்னத்தும் பித்அத்தும்

78

 

தலைப்பு :- ஸுன்னத்தும் பித்அத்தும்

மௌலவி :- அப்துல்லாஹ் ஜமாலி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.