4) நபி ஹூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் பற்றிய முக்கிய குறிப்புகள்

75

4) நபி ஹூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் பற்றிய முக்கிய குறிப்புகள்

 

♦️பெயர் :- ஹூத்

 

♦️பிறப்பு :- கிமு. 2450

 

♦️தந்தை பெயர் :- ஸாலிஹ்

 

♦️மனைவியர் :- உர்வா, மீஷா, ஸபா

 

♦️நபித்துவம் :- 40 வயதில்.

 

♦️பட்டம் :- அல்லாஹ்வின் தூதர்

 

♦️சமூகம் :- ஆத் சமூகம்

 

♦️தொழில் :- வியாபாரம்

 

♦️மக்கள் :- அல்லாஹ்வின் படைப்புகளில் ஆத் கூட்டத்தினர் தான் மிக்க உயரமானவர்களாகவும், மிகவும் வலுவானவர்களாகவும் இருந்தனர். அவர்கள் மலையை குடைந்து பெரிய கட்டிடங்களையும், பெரிய மாளிகைகளையும் கட்டினார்கள்.

 

♦️ஆயுட்காலம் :- நபி ஹூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சுமார் 465 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்கள்.

 

♦️மரணம் :- கிமு. 2320

 

♦️கப்ரு :- நபி ஹூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கப்ரு தர்ஹா ஷரீப் யமன் நாட்டிலுள்ள ஹலர மவ்த் என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது.

 

♦️குறிப்பு :- நபி ஹூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கப்ரு தர்ஹா ஷரீப் ஓமான் நாட்டிலுள்ள ஸல்ஸலா என்ற ஊரில் அமைந்துள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. அல்லாஹ் நன்கறிந்தவன்.

 

♦️குர்ஆன் :- நபி ஹூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் பெயர் குர்ஆனில் 7 இடங்களில் இடம் பெற்றுள்ளது.

 

WORLD ISLAM YSYR
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.