20) நபி யஸவு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் பற்றிய முக்கிய குறிப்புகள்

71

20) நபி யஸவு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் பற்றிய முக்கிய குறிப்புகள்

 

♦️பெயர் :- யஸவு (எலிஸா)

 

♦️பிறப்பு :- கிமு. 0885

 

♦️பிறந்த இடம் :- சிரியாவின் ஒரு பகுதியான பஃலபக் என்ற இடமாகும்.

 

♦️தந்தை பெயர் :- அஹ்தூப்

 

♦️நோய் :- யஸவு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சிறுவனாக இருந்த போது கடுமையான நோய் ஏட்பட்டிருந்தது, அந்த நோயை இறைவனின் அனுமதி கொண்டு இல்யாஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் நீக்கினார்கள்.

 

♦️ஊழியர் :- சிறுவனாக இருக்கும் போது நபி இல்யாஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு ஊழியராக கடமை புரிந்தார்கள்.

 

♦️தொழில் :- விவசாயம்

 

♦️ஆயுட்காலம் :- சுமார் 90 வருடங்கள் வாழ்ந்துள்ளார்கள்.

 

♦️மரணம் :- கிமு. 0795

 

♦️கப்ரு :- நபி யஸவு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கப்ரு தர்ஹா ஷரீப் சிரியா நாட்டிலுள்ள பனியாஸ் என்ற ஊரில் அமைந்துள்ளது.

குறிப்பு :- யஸவு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கப்ரு தர்ஹா ஷரீப் ஷவூதி அரேபியாவில் அமைந்துள்ளது என்பதாகக் கூறப்படுகிறது. அல்லாஹ் நன்கறிந்தவன்.

 

♦️குர்ஆன் :- நபி யஸவு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் பெயர் குர்ஆனில் 2 இடங்களில் இடம் பெற்றுள்ளது.

 

WORLD ISLAM YSYR
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.