25 நபிமார்களின் ஆயுட்காலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள். 

65

25 நபிமார்களின் ஆயுட்காலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள். 

 

 

குறிப்பு :- புகைப்படங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட நபிமார்களின் ஆயுட்காலம் அதாவது ஆரம்பத்தில் கூறப்பட்டுள்ள ஆயுட்கால அனைத்து தகவல்களும் கிருஸ்து பிறப்பின் கீழ் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பிறகுள்ள ஏனைய ஆயுட்கால தகவல்களும் பெரும்பான்மை இஸ்லாமிய வரலாற்று நூல்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. இதன் (உன்மை) எதார்த்தத்தை அல்லாஹ் நன்கறிந்தவன். அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

 

 

அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.