25 நபிமார்களின் கப்ருஸ்தானங்கள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள் 

19

25 நபிமார்களின் கப்ருஸ்தானங்கள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

🔶குறிப்பு :- புகைப்படங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட இடங்கள் தற்போதும் அடையாளப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் பாதுகாக்கப்பட்டும் வருகிறது. இதன் உன்மை நிலையை அல்லாஹ்வே நன்கறிந்தவன். அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

 

 

அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.