25 நபிமார்களின் பிள்ளைகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள் 

30

25 நபிமார்களின் பிள்ளைகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள் 

 

குறிப்பு :- புகைப்படங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட பெயர்களில் பெரும்பான்மை இஸ்லாமிய வரலாற்று நூல்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. இன்னும் சில பெயர்கள் வேறு சில நூல்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. இதன் எதார்த்தத்தை அல்லாஹ்வே நன்கறிந்தவன். அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

 

 

இது இஸ்ஹாக் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் பிள்ளைகள். மாறுபட்டு விட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்

 

இது இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் பிள்ளைகள். மாறுபட்டு விட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்

 

 

அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.