25 நபிமார்களின் மனைவியர் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள் 

26

25 நபிமார்களின் மனைவியர் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள் 

 

குறிப்பு :- புகைப்படங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட பெயர்களில் பெரும்பான்மை இஸ்லாமிய வரலாற்று நூல்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. இன்னும் சில பெயர்கள் வேறு சில நூல்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. இதன் எதார்த்தத்தை அல்லாஹ்வே நன்கறிந்தவன். அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

 

 

 

அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.