25 நபிமார்களுடைய அன்றாடத் தொழில்கள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள். 

145

25 நபிமார்களுடைய அன்றாடத் தொழில்கள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள். 

 

குறிப்பு :- புகைப்படங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட நபிமார்களின் தொழில்கள் பெரும்பான்மை குர்ஆன் மற்றும் இஸ்லாமிய வரலாற்று நூல்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. இதன் உன்மை எதார்த்தத்தை அல்லாஹ் நன்கறிந்தவன். அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

 

 

அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.