25 நபிமார்களுடைய அன்றாடத் தொழில்கள்

378

25 நபிமார்களுடைய அன்றாடத் தொழில்கள்

 

♦️1) நபி ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- விவசாயம்

 

♦️2) நபி நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- தச்சுத் தொழில்

 

♦️3) நபி இத்ரீஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- தையல்

 

♦️4) நபி இப்ராஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- விவசாயம்

 

♦️5) நபி இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- வேட்டையாடுதல், துணி வியாபாரம்.

 

♦️6) நபி இஸ்ஹாக் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- வேட்டையாடுதல்

 

♦️7) நபி யாஃகூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- ஆடு மேய்த்தல்

 

♦️8) நபி யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- நிதி அமைச்சு

🔶குறிப்பு :- நிதி அமைச்சு பொறுப்பில் இருந்து கொண்டு தொழில்களில் விவசாய தொழிலுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தவர்கள். அதனை ஊக்குவித்தவர்கள்)

 

♦️9) நபி லூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- விவசாயம்

 

♦️10) நபி ஹூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- வியாபாரம்

 

♦️11) நபி ஸாலிஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- ஒட்டகம் மேய்த்தல், வியாபாரம்

 

♦️12) நபி ஸுஹைப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- ஆடு மேய்த்தல்

 

♦️13) நபி மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- ஆடு மேய்த்தல்

 

♦️14) நபி ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- வியாபாரம்

 

♦️15) நபி தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- இரும்பு தொழில், தையல் தொழில்,

 

♦️16) நபி சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- அரசாட்சி

 

♦️17) நபி அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- ஆடு மேய்த்தல், துணி வியாபாரம்

 

♦️18) நபி துல்கிஃப்லி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- ஆடு மேய்த்தல்

 

♦️19) நபி யூனுஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- ……….. ?

 

♦️20) நபி இல்யாஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- துணி வியாபாரம்

 

♦️21) நபி யஸவு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- விவசாயம்

 

♦️22) நபி ஸகரிய்யா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- மரவேலை, தச்சுத் தொழில்

 

♦️23) நபி யஹ்யா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- ஆடு மேய்த்தல்

 

♦️24) நபி ஈஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தொழில் :- ஆடு மேய்த்தல்

 

♦️25) நபி முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி அவர்களின் தொழில் :- ஆடு மேய்த்தல், துணி வியாபாரம், தையல்

 

🔶குறிப்பு :- இங்கு குறிப்பிடப்பட்ட நபிமார்களின் தொழில்கள் பெரும்பான்மை குர்ஆன் மற்றும் இஸ்லாமிய வரலாற்று நூல்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. இதன் (உன்மை) எதார்த்தத்தை அல்லாஹ் நன்கறிந்தவன். அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.